přímá činnost - doprovody

Vytvořeno: 05.01.2022
Dobrý den,
jako AP pracuji na ZŠ (dříve i praktické) již 15 let. Po výměně vedení a s příchodem nových žáků si nejsem zcela jistá, zda vše co je po nás vyžadováno v době přímé činnosti do ní patří. Můžete mi prosím odpovědět , zda může ředitel školy nařídit AP v rámci přímé náplni práce:
1. doprovod žáka (skupiny žáků) samotným asistentem do školní jídelny - budova v jiné části obce , než je škola. Jedná se o přechod z naší školy do ZŠ se školní jídelnou.
2. doprovod žáka (skupiny) na autobusové nádraží po skončení vyučování

Nejedná se o to, že práci není možné a nebo nechceme dělat. S dětmi jsem velice ráda a troufnu si tvrdit, že i ony se mnou.
Spíše jde o to, že se často jedná o žáky s problémovým chováním.
Předem moc děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, 

ano, ředitel určitě může asistenta pedagoga v rámci vzdělávání žáků pověřit i dohledem nad žáky při jejich pohybu mimo budovu školy. Určitě může jít i o doprovod do školní jídelny, méně obvyklý (ale formálně možný) je v tomto směru i doprovod na zastávku hromadné dopravy. Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) je doprovod žáků omezen pouze početně - v případ třídy tvořené žáky s lehkým mentálním postižením by nemělo jít o více než 14 žáků na jednoho pedagogického pracovníka. Mimo formální předpisy je ale vždy potřeba posoudit situaci s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků - ředitel by po Vás určitě neměl vyžadovat doprovod u skupiny žáků, u kterých byste nemohla zajistit jejich bezpečnost. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět