Asistent pedagoga úvazek 0.75

Vytvořeno: 05.01.2022
Dobrý den ,dnes mi bylo řečeno že pro asistenty pedagoga neexistuje nepřímá činnost prej mám 30 hodin přímé .zeptám se jak to tedy je ?děkuji za odpověď Čechová

Odpověď:

Dobrý den, 

ten, kdo Vám sdělil tuto informaci, se mýlí. Východiskem je v tomto tématu zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) - podle §2 tohoto zákona asistent pedagoga patří mezi pedagogické pracovníky a podle §22a tohoto zákona všichni pedagogičtí pracovníci mají vykonávat jak přímou pedagogickou činnost, tak i pedagogickou činnost nepřímou (kterou zákon označuje jako "práce související s přímou pedagogickou činností"). Podle zákona tedy asistent pedagoga musí (!) mít v úvazku i nepřímou pedagogickou činnost. 

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) má mít asistent pedagoga při úvazku 0,75 pracovní dobu zahrnující 27 hodin přímé pedagogické činnosti týdně, vzhledem k celkové výši úvazku pak zbývají 3 hodiny na nepřímou pedagogickou činnost týdně. 

Pozor ale, výše uvedené se týká asistentů pedagoga. Pokud by šlo o školního asistenta, byla by situace odlišná - školní asistenti jsou totiž oficiálně vedeni jako nepedagogičtí pracovníci a jejich pracovní doba se proto skutečně na přímou a nepřímou pedagogickou činnost nedělí.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.     

«   zpět