Komunikace s rodiči

Vytvořeno: 05.05.2022
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda asistent pedagoga může v případě nepřítomnosti třídního učitele informovat rodiče žáků o případných problémech, které se ve škole vyskytnou ( nevhodné chování…). Třídní učitel byl se situaci obeznámen a souhlasil s tím, aby AP předal tyto informace rodičům, avšak vedení tvrdí, že AP s rodiči sám komunikovat nemůže.

Odpověď:

Dobrý den, 

je pravda, že ředitelé škol si mohou požadavky na práci asistenta pedagoga do jisté míry specifikovat - pokud se tedy ředitel školy rozhodne, že nechce, aby u něj ve škole byli asistenti zapojení do komunikace s rodiči, má na to právo. Běžně ale platí, že asistenti pedagoga zapojení do komunikace s rodiči žáků jsou, a v rovině obecně závazných předpisů (zákonů, vyhlášek apod.) takovému zapojení asistentů vůbec nic nebrání. Jen je důležité to, co Vy také zmiňujete - za obecný průběh komunikace s rodiči žáků by měl být primárně zodpovědný učitel, pokud tedy komunikaci s rodiči žáka zajišťuje asistent, učitel by o tom měl vědět a měl by souhlasit s informacemi, které asistent rodičům žáka předává.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

 

«   zpět