Asistent pedagoga u sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených

Vytvořeno: 09.05.2022
Liší se legislativní pojetí asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a žáky sociálně znevýhodněných?

Odpověď:

Dobrý den, 

tady je odpověď jednoduchá: Ne, neliší. V pojetí platné legislativy jak žáci se zdravotním postižením, tak i žáci se sociálním znevýhodněním patří do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny důležité legislativní předpisy (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 27/2016 Sb.) tak platí shodně jak pro asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky se zdravotním postižením, tak i pro asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky se sociálním znevýhodněním.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s. 


«   zpět