sdílený asistent

Vytvořeno: 09.05.2022
Dobrý den, chtěla bych se poradit, máme v jedné třídě (6.tř.) 5 dětí s PO, 4děti s PO2, jedno dítě s PO3. Co máme jako škola udělat, aby tato třída získala sdíleného asistenta? V PPP poradně mi bylo sděleno, že nárok nemáme, že ani jedno dítě toto nemá doporučené odborným lékařem a že i sdílený pedagog můsí být napsán na konkrétní dítě. Jak to tedy je? Děkuji. Katařina Volná

Odpověď:

Dobrý den, 

podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) platí, že: 

1) Asistenta pedagoga může školské poradenské zařízení doporučit žákovi na 3., 4. nebo 5. stupni podpůrných opatření (na 2. stupni PO žákovi asistenta doporučit ještě nelze). Sdílený asistent je zpravidla doporučován pro několik dětí s 3. stupněm podpůrných opatření. I když je ale ve třídě jen jedno dítě se 3. stupněm PO, poradenské zařízení může doporučit asistenta pedagoga (ne-sdíleného) jen k tomuto dítěti.  

2) O doporučení nebo nedoporučení asistenta pedagoga rozhoduje výhradně jen školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC); doporučení od odborného lékaře je sice pro poradenské zařízení směrodatné, současně ale poradenské zařízení může klidně doporučit asistenta pedagoga i v případě, že se o něm zpráva od lékaře vůbec nezmiňuje.  

Ve Vašem případě je tak určitě možné, aby PPP napsala doporučení na asistenta pedagoga (nesdíleného) na ono jedno dítě s 3. stupněm PO, přičemž tento asistent pak přirozeně může pomáhat učiteli i s ostatními dětmi (je to asistent pedagoga, nikoli asistent žáka) - ovšem to, zda PPP asistenta doporučí nebo ne, záleží na odborném stanovisku PPP. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět