Pracovní smlouva Asistenta pedagoga

Vytvořeno: 10.05.2022
Dobrý den, dcera po absolvování kurzu asistenta pedagoga nastoupila před sedmi lety na tuto pozici na 2. stupni ZŠ v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, který byl po jeho ukončení vždy prodloužen na další školní rok. Před dvěma roky jí bylo přislíbeno uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou, ke kterému ovšem nedošlo a opět byla uzavřena smlouva na dobu určitou. Zřizovatel své jednání zdůvodňuje interním školním ujednáním a nepřipouští uzavření smlouvy dlouhodobé. Není toto jednání v rozporu s Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – ve znění zákona č. 379/2015 Sb. (s účinností od 12. 1. 2016),kde podle §23a zákona o pedagogických pracovnících od ledna 2016 nesmí být asistenti pedagoga zaměstnáváni na pracovní poměr kratší 12 měsíců, přičemž pracovní poměr na dobu určitou s nimi může být opakován (prodloužen) nejvýše dvakrát.Aktuálně jí pracovní smlouva končí k 31.8.2022 a od 1.9.2022 je jí nabízena pracovní smlouva, ovšem opět na dobu určitou ,tedy do 31.8.2023. Děkuji Vám za ochotu a případnou odpověď Dvořák

Odpověď:

Dobrý den, 

ano, toto je skutečně velmi sporné téma, navíc upozorňuji, že v poradně nemáme právníka, tedy mou odpověď proto prosím berte jen jako laickou. Máte pravdu v tom, že zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací) od roku 2016 v § 23a konstatuje, že smlouva na dobu určitou u pedagogického pracovníka (tedy i asistenta pedagoga) může být opakována maximálně dvakrát, zároveň ale tentýž paragraf hned v prvním bodě uvádí, že na "pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka se vztahuje zákoník práce". Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., § 39, odstavec 4) pak platí, že pokud zaměstnavateli "vážné provozní důvody" brání v uzavření smlouvy na dobu neurčitou, může uplatit výjimku a opakovat smlouvu na dobu určitou i vícekrát, musí ale k tomu uzavřít dohodu s odborovým svazem anebo tuto možnost ošetřit vnitřním předpisem. A protože za stávajícího stavu školy dostávají na mzdu asistentů finanční prostředky vždy jen na dobu určitou (s nejistotou dalšího pokračování - nejedná se tedy o zlou vůli ředitele, ale o selhání státu), odkazují někteří ředitelé na výjimku podle zákoníku práce a asistentům dávají smlouvy na dobu určitou i vícekrát po sobě. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět