dítě ve školce zlobí

Vytvořeno: 01.06.2022
Dobrý den, syn (nyní v červnu 5 let) chodí do školky a má tam problémy. Paní učitelky už si neví rady, protože odmítá plnit úkoly, neustále někoho pošťuchuje a neustále narušuje práci. I podle nich není nevychovaný, dokud se nezasekne, tak je naprosto zlatý, ví, jak se má chovat, každému chce pomoci, ale pak s ním nehnou. Prý je velice chytrý a daleko pohybově nadanější než ostatní děti. Další věc je ta, že je adoptovaný, to s sebou nese určitou přecitlivělost, horší ovládání emocí atd. Já s ním umím pracovat, takže ačkoli jsem s ním schopna pracovat, jsem si vědoma jeho "limitů", tak moje metody úplně nejsou aplikovatelné na prostředí školky, kde je plno dětí. Je to typické akční dítě, které neustále testuje limity, nechce se podřizovat pravidlům, které nedávají smysl, potřebuje všechno logicky odůvodnit, když něco musí, prostě to neudělá, když něco může, tak do toho jde na 100%, neustále má potřebu pobíhat. Dělali mu i psychologické testy, z nichž mu také vyšlo, že je nadprůměrně inteligentní a bude zázrak, když ve školce najde někoho sobě rovného. Ale kvůli vysoké inteligenci nemá nárok na asistenta. Napadlo mě ale, jestli jeho věčné zlobení, po kterém následuje trest a pak pláč z jeho strany, nemůže být způsobeno právě tím, že se tam prostě po všech stránkách nudí a že by možná jediné východisko je asistent. Je nějaká naděje, že bych ho pro takové dítě ve školce získala. Jinak se obávám, že přivede učitelky do blázince nebo si on ponese nějaké špatné zkušenosti, které mu stíží další vzdělávání. Velice děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

děkuji Vám za důvěru, Vaše situace určitě potřebuje nějaké podrobnější posouzení a hledání vhodných podpůrných opatření pro Vašeho syna. Zároveň takto na dálku a jen prostřednictvím jednoduchého popisu chování určitě není možné dělat jakékoli (byť i třeba jen předběžné nebo orientační) závěry a navrhovat možná řešení. Určitě bych Vám proto doporučoval, abyste syna objednala na vyšetření do místní pedagogicko-psychologické poradny (tato poradenská zařízení se věnují i diagnostice potřeb u žáků mimořádně nadaných). V PPP budou mít možnost přesně určit inteligenci i další dovednosti a charakteristiky chlapce, a budou také umět formulovat konkrétní doporučení pro učitelky MŠ tak, aby se i učitelkám s Vaším synem pracovalo snáze. A jsou to právě PPP, které mohou doporučit i zřízení pozice asistenta pedagoga (byť jen u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nikoli u dětí nadaných). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět