Obnovení práce školního asistenta v MŠ

Vytvořeno: 02.06.2022
Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět na můj dotaz? Týká se to práce školního asistenta v MŠ. Jsem zaměstnána od 1.1.2020, smlouvu jsem měla na rok a pak 2x prodlouženou. Končím 30.6.2022. Nepřesáhla jsem 3 roky. Vždy smlouva na dobu určitou. Nové šablony pro asistenty vyšly, a proto se ptám, zda můžu být znovu zaměstnána ve stejně MŠ a pokud ano, tak od kdy. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

předem upozorňuji, že v poradně nemáme právníka, z hlediska právního proto prosím berte odpověď jen jako laickou. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 39 odstavci 2 sice uvádí, že smlouva uzavřená na dobu určitou může být prodlužována pouze dvakrát, zároveň ale v odstavci 4 konstatuje, že toto pravidlo může být porušeno, pokud jsou "u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou". V praxi jsem se už dříve setkal s tím, že ředitelé uplatňují tuto výjimku i u asistentů pedagoga, na které dostávají dotace s jistotou také jen na rok nebo na dva; domnívám se proto, že by podobně šla výjimka uplatnit i u školního asistenta - v takovém případě by Vás MŠ mohla zaměstnat, hned jak získá finance z nových šablon. Jedinou podmínkou pro uplatnění výše uvedené výjimky je podle zákona to, aby měla škola možnost uvedené výjimky projednanou s odborovou organizací (pokud zde odbory působí) nebo aby měla možnost této výjimky uvedenou ve vnitřních předpisech (pokud zde odbory nepůsobí). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

  

«   zpět