AP v kuchyni

Vytvořeno: 05.06.2022
Dobrý den, jsem zaměstnána jako AP v MŠ (5 tříd). Mám na starost chlapce s SVP v předškolním věku. Chlapec teď odchází do školy, jeden odklad už měl. Ale v MŠ onemocněla pomocná síla v kuchyni a paní ředitelka mě šoupla do kuchyně místo ní. Vedoucí stravování jen sedí v kanceláři a dělá si papíry. Mému svěřenci se teď nikdo nevěnuje. Jen mi řekli, že si mám psát, co jsem s ním "jako by" dělala, ale mám být v kuchyni...
Může si toto paní ředitelka dovolit? Jsem asistentem pedagoga, ne kuchařky... Od toho snad mají vedoucí stravování, aby pomohla kuchařce, nebo našla jinou výpomoc do kuchyně???
Jak to tedy je? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

máte samozřejmě pravdu, toto rozhodně v pořádku není. Jak je patrné i z názvu profese, asistent pedagoga má v první řadě pomáhat učiteli, nikoli kuchařkám. Z pohledu školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., § 16) je asistent pedagoga "podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, hlavní činnosti asistenta pedagoga se pak řídí podle § 5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) a pomoc v kuchyni tedy rozhodně nezahrnují. Vaše zařazení do kuchyně je tedy porušením školského zákona i vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navíc, pokud Vás škola nevyužívá v souladu s ukotvením Vaší pozice v zákoně a ve vyhlášce, měla by vrátit státu dotaci, kterou dostala na Váš plat (dotace je udělena škole proto, aby jejím prostřednictvím zajistila podporu chlapci se SVP a jeho učiteli, což se při Vašem zařazení do kuchyně neděje). Máte tedy rozhodně právo proti tomuto nevhodnému zařazení protestovat. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.     

«   zpět