dva asistenti pedagoga v jedné třídě

Vytvořeno: 09.06.2022
Dobrý den, mám podobný dotaz, který zde již padl. Mám dvě děti v první třídě a na každé mám v doporučení uvedeného asistenta. Doporučení jsou od různých poraden. Vykázaného mám pouze jednoho (to druhé doporučení je teď z května). Práce v této početné třídě je velmi náročná, paní učitelka by uvítala i dalšího asistenta. Ve vyhlášce je uvedeno, že ve třídě mohou působit až tři pedagogičtí pracovníci. Bylo by to možné v tomto případě? Děkuji!

Odpověď:

Dobrý den,

získat dva asistenty pedagoga do jedné třídy běžné (ne-speciální) školy je teoreticky možné, prakticky je to ale velmi málo pravděpodobné. Záleží to na doporučeních z poradenských zařízení (a je celkem jedno, jestli se jedná o dvě děti vyšetřené v téže poradně nebo v poradnách různých). V případě, že se v jedné třídě vyskytnou dva žáci, jejichž speciální vzdělávací potřeby odůvodňují doporučení na podporu asistenta pedagoga, má poradenské zařízení dvě možnosti: 

1) Prvnímu vyšetřenému žákovi doporučí asistenta pedagoga, druhému žákovi doporučí už jen asistenta pedagoga "sdíleného" - to znamená, že i podporu u druhého vyšetřeného žáka zajišťuje asistent, který již ve třídě byl na základě doporučení k prvnímu vyšetřenému žákovi. Ve výsledku je tedy ve třídě jen jeden AP. Tuto variantu preferuje i vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) a poradenská zařízení ve valné většině případů volí tuto možnost. 

2) Jedině pokud by poradenské zařízení vyhodnotilo situaci ve třídě bez přítomnosti druhého asistenta jako nezvladatelnou, může pak i k druhému vyšetřenému žákovi doporučit asistenta pedagoga (bez sdílení). Ve třídě jsou pak přítomni dva asistenti pedagoga. Tato možnost je ale v praxi poradenskými zařízeními volena jen ve skutečně velmi výjimečných a odůvodněných případech.

Alternativním řešením je někdy zapojení jednoho asistenta pedagoga a k němu třeba školního asistenta (projektová pozice, financovaná nejčastěji z tzv. šablon).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

  

«   zpět