Asistent ve třídě pro 5 žáků se spec. potřebami

Vytvořeno: 13.06.2022
Dobrý den, prosím o informaci. Naše dcera má třetí stupeň podpůrných opatření kvůli AS a dop. na asistenta v dotaci 40h týdně. Další ctyři žáci ve třídě s různým podpůrným opatřením mají také dop. AP. Prosím lze mezi tolik dětí asistenta sdílet? Paní ředitelka nesouhlasí s tím, že by měl naší dceři pomoct se zvládáním fobie s kapek vody nebo špatné schopnosti správně se obléci ven v chladných měsících i přes to, že ví o problému (a ten pramení z její dg.). Vím, že běžně se asistent využívá při výuce, ale pokud dcera má problém právě s tímto v šatně, jídelně, družině popř. na výletech, má dle doporučení být nápomocen aspoň jako podpora i tam dle mne. Případně pracovat v tomto směru výchovně a podpůrně. Nehledě na text vyhlášky bychom se s asistentkou měli potkávat jako rodina a neznáme ani paní jméno. Nyní je po operaci a tudíž ve škole není. Dcera je s dg. Aspergerova s. velice inteligentní a učivo zvládá, jen bojuje s různými fobiemi a špatným soustředěním a je težší ji zaujmout a i proto by měl asistent pracovat i ve třídě. Paní ředitelka donedávna bagatelizovala potřebu asistenta zrovna i u naší dcery. Proto bych se chtěl dozvědět více informací jak případně je to s touto pomocí ve škole případně mimo školní třídu.

Děkuji za jakékoliv info.

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem jen konstatuji, že si nejsem jistý správností té hodinové dotace úvazku asistentky pedagoga - podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb.) by školská poradenská zařízení měla žákům ve 3. stupni podpůrných opatření doporučovat podporu asistenta pedagoga na max. 0,75 úvazku.... to ale jen na okraj, nyní k Vašemu dotazu: Počet žáků, kterým je v rámci jedné třídy doporučena sdílená podpora asistenta pedagoga, bohužel není nijak limitovaný, je tedy i možné, aby takových žáků bylo pět. (Až do konce roku 2020 byl tento počet ve vyhlášce limitovaný na max. 4, novelou vyhlášky platnou od 1.1.2021 ministerstvo školství ale tento limit z vyhlášky odstranilo.) Tomu, aby asistent pedagoga poskytoval podporu žákům (dle jejich potřeb) i mimo třídu, třeba v šatně, v jídelně nebo v družině, rozhodně nic nebrání - řada asistentů takto ve školách s žáky pracuje. Konkrétní nastavení práce asistentky pedagoga záleží na rozhodnutí ředitele školy - pokud máte ale o správnosti nastavení práce asistentky pochybnosti, určitě tyto pochybnosti konzultujte se školou (učitelkou, asistentkou, ředitelkou); v případě, že by konzultace se školou nepomohla a škola dál trvala na stávajícím nastavení práce AP, obraťte se s žádostí o pomoc na poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které Vaší dceři asistenta doporučilo - pracovníci poradenského zařízení znají specifické potřeby Vaší dcery a mohou jejich naplňování ve škole přímo ovlivnit.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět