rozsah přímé činnosti u AP

Vytvořeno: 29.06.2022
Dobrý den, pracuji třetím rokem jako AP u dítěte s PAS v běžné třídě (podpůrčí opatření, úvazek 1,0). V příštím školním roce bude dítě odcházet z družiny dříve a přímá práce s ním, tak bude vycházet pouze na 32 hod. týdně Četla jsem, že v běžné třídě, kde je AP jako PO je možný rozsah PPČ 32 - 36 hod. a je to zcela v kompetenci ředitele školy. Znamená to, že pokud rodiče trvají na dřívějším odchodu, může mi ředitel školy umožnit pouze těch 32 hod. týdně při plném úvazku? Třídní učitelka rodičům tvrdí, že pokud s žákem neodpracuji 36 hodin, bude se mi muset úvazek zkrátit. Předem děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel, paní učitelka má pravdu. Nejasnosti zde vznikají v důsledku nesouladu v legislativě, totiž: Příslušné nařízení vlády (č. 75/2005 Sb.), které stanovuje rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti pracovníků škol, v aktuální verzi říká, že v běžných školách by asistent pedagoga při plném úvazku měl mít 32 až 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně; nařízení tak vytváří dojem, že ředitel na nepřímou pedagogickou činnost může asistentovi vyhradit 4 až 8 hodin týdně. Naneštěstí ale současně platná vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., příloha 1) konstatuje, že asistent pedagoga by měl mít při plném úvazku 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. A protože se ředitelé musí řídit i vyhláškou, nebývá jim nic jiného, než aby týdenní poměr činností v práci asistenta pedagoga nastavovali na 36 hodin pedagogické činnosti přímé a 4 hodiny pedagogické činnosti nepřímé.

Současně připomínám, že přímá pedagogická činnost nemusí být vždy jen v rámci výuky a že tedy může zahrnovat smysluplnou práci s žákem třeba i před začátkem vyučování (pokud žák přichází do školy pravidelně o něco dříve). Ve Vaší situaci by také stačilo, aby rodiče žáka nechali přihlášeného v družině v plném rozsahu - Vy tam pak budete také v plném rozsahu, a to, že si rodiče občas (nebo i často) vyzvednou žáka dříve, je samozřejmě jejich právo.  

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět