Kompetence AP

Vytvořeno: 02.07.2022
Dobrý den. U dcery ve třídě paní asistentka, která je přidělena k jednomu žákovi, se věnuje (bohužel v negativním smyslu) celé třídě. Neustále hodnotí chování dětí, je k nim kritická, peskuje je, okřikuje, mojí dceři udělila trest za to, že si seděla na noze. Vše bez konzultace s vyučujícím. V podstatě je tam, co jsem pochopila, hlavně od nějakého dozoru nad pořádkem o hodinách i přestávkách. Má dcera nemá s učivem žádné potíže, žádnou pomoc nepotřebuje, vše zvládá ve škole sama, ale paní asistentka má neustále nějaký důvod ji napomínat. Opakovaně jsem o tom komunikovala s třídní učitelkou. Na mé žádosti, aby si paní asistentka mé dcery nevšímala, je mi vždy odpovězeno, že AP, byť je přidělena k jednomu žákovi, pomáhá s celou třídou. Mám nějakou možnost se domoci toho, aby se AP mé dceři nevěnovala? Myslela jsem, že bude stačit říct, že si to nepřejeme, ale je to ignorováno.
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, 

chápu, podobné situace jsou skutečně mnohdy složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Jedním ze základních cílů práce asistenta pedagoga je pomáhat učiteli tak, aby sám učitel měl více času na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud tedy asistentka pedagoga ve třídě, podle pokynů učitele, pracuje s většinou žáků, a umožňuje tak učiteli, aby se on sám více intenzivně věnoval žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, je vše v pořádku. Na druhou stranu je ale vždy potřeba respektovat to, že asistentka pedagoga není učitelka, nemá pedagogické vzdělání, a má tedy vždy postupovat podle instrukcí od učitele - i vyhláška (č. 27/2016 Sb., § 5) uvádí, že asistent pedagoga pracuje "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka"; je tedy principiálně nevhodné, aby asistentka bez vědomí a souhlasu učitele udělovala žákům například nějaké poznámky, tresty či jiná kázeňská opatření. 

Obecně platí, že za práci asistentky je zodpovědná učitelka (která má asistentce zadávat pokyny), resp. ředitelka školy (která ručí za kvalitu práce všech pedagogických pracovníků školy) - chcete-li tedy změnit nastavení práce asistentky, nezbývá Vám, než apelovat na učitelku nebo na vedení školy. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět