samostudium

Vytvořeno: 04.07.2022
Dobrý den, mám dotaz k samostudiu (učitele nebo AP). V zákoně 563/2004 Sb. je toto: "K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce." Na těchto stránkách ale uvádíte :"Podle §24 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací) může ředitel přidělit asistentovi pedagoga až 12 dní studijního volna ročně – pozor ale, není to nárokovatelné, pokud by tomu bránily provozní důvody, ředitel školy studijní volno může přidělit jen v menším rozsahu anebo také nemusí přidělit studijní volno vůbec." Tak se mi zdá, že si obě citace zákonu protiřečí - buď je nárok, nebo není! Jak se v tom má člověk vyznat? Mám jako učitelka MŠ nárok na 12 dnů samostudia? O prázdninách mám 3 týdny dovolené, 3 týdny práce (končím 31.8.) Vedoucí mi řekla, že o prázdninách se samostudium nedává. Během šk. roku jsem byla 1 den na školení. Samostudium mi tedy bez náhrady propadá? Děkuji za odpověď. Petra

Odpověď:

Dobrý den, 

obě citace si neprotiřečí, stačí jen, když dokončíte citaci ze zákona (ve Vámi uváděné citaci je totiž jen první část souvětí). Celé znění příslušného souvětí v § 24 zákon zní: "K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání volna určuje ředitel školy." Všimněte si prosím, že zákon uvádí, že dobu čerpání volna určuje ředitel školy, ale také že příslušné volno pracovníkovi náleží, jen "nebrání-li tomu vážné provozní důvody" - a protože tyto vážné provozní důvody nejsou nikde specifikovány, je to právě ředitel, který má možnost kdykoli studijní volno pracovníkovi neudělit, protože z vážných provozních důvodů potřebuje pracovníka na pracovišti. Nárokovatelné studijní volno tedy není, a řada pedagogických pracovníků běžně vyčerpá studijního volna během roku jen část, někteří pak dokonce nevyčerpají žádné. Na druhou stranu mi není známo, že by cokoli bránilo udělení studijního volna během prázdnin - tady by tedy bylo jistě namístě, kdybyste se chtěla Vaší vedoucí ptát, z čeho že ve svém stanovisku vychází. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s. 

 

«   zpět