Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou.

Vytvořeno: 11.07.2022
Pracují jako asistent pedagoga v MŠ. Od 1.9.2022 mnĕ byla změněna pracovní smlouva z doby neurčité na dobu určitou a to do 31.8.2024 po dobu podpůrných opatření nového dítěte. Má na to zaměstnavatel nárok.

Odpověď:

Dobrý den, 

omlouvám se, v poradně nemáme právníka, z právního pohledu proto prosím berte mou odpověď jen jako laickou. Pokud ale vím, tak změna doby trvání smlouvy z doby neurčité na dobu určitou je podmíněna oboustranným souhlasem (zaměstnavatele i zaměstnance) - pokud jste ovšem se změnou smlouvy souhlasila (návrh změny podepsala), nic takové změně nebrání. Podle zákona o pedagogických pracovnících pak musí být smlouva na dobu určitou uzavřena na minimálně 12 měsíců, což ovšem při trvání do 31.8.2024 splněno je. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.   

«   zpět