etický kodex

Vytvořeno: 25.07.2022
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda se práce asistenta pedagoga řídí etickým kodexem? Existuje konkrétní etický kodex asistentů pedagoga, nebo se jedná např. "jen" o etický kodex pedagogů?
Děkuji za Váš čas
Klára Sudová

Odpověď:

Dobrý den, 

na úrovni obecně závazných dokumentů žádný podrobnější etický kodex pro asistenty pedagoga neexistuje. Základní etická pravidla (např. respekt k právům dítěte, mlčenlivost ad.) jsou ale pro asistenty pedagoga - stejně jako pro všechny ostatní pedagogické pracovníky - stanovena v § 22b školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací, §22b Povinnosti pedagogických pracovníků - celé znění viz např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět