Asistent ve škole pro děti

Vytvořeno: 27.07.2022
Dobrý den
naše dcera je žákyní Modré školy na Praze 4. Diagnostikovaná LMP, ADHD, a většina poruch učení a pozornosti. Je žákyní 4 třídy v malém kolektivu cca 10-12 žáků ve třídě s přiděleným asistentem pro celou třídu. Učivo dle doporučení SPC tak nějak zvládá hlavně díky pomoci asistentky.
Od září nastupuje do 5. třídy a bylo nám sděleno, že děti již asistenta mít nebudou. Absolutně nechápu, jak k tomuto rozhodnutí pan ředitel mohl dojít, když minimálně 4 žáci z této třídy mají v doporučení SPC pomoc asistenta při výuce.
Prosím o sdělení jaké jsou možnosti asistenta pro naše děti získat, aby jejich znevýhodnění bylo co nejlépe kompenzováno s pomocí výuky ve škole.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, 

problém bude primárně v tom, že speciální školy (oficiálně označované jako "školy zřizované podle § 16 odstavce 9 školského zákona") od ledna 2020 nezískávají finanční prostředky na asistenty pedagoga na základě doporučení SPC, ale dostávají přidělené peníze na asistenty "normativně" (podle typu školy a třídy, počtu žáků, závažnosti jejich postižení) a to zdaleka ne vždy v dostatečné výši. To, zda je v dané třídě pozice asistenta zřízena, tak v podstatě záleží jen na rozhodnutí ředitele školy a na tom, zda ředitel má na asistenta pro danou třídu dost peněz v rozpočtu. Doporučoval bych Vám proto oslovit (třeba i s podporou SPC) vedení školy a zkusit s vedením konzultovat, proč má být pozice asistenta zrušena a zda přeci jen neexistuje nějaká možnost udržení této pozice ve "Vaší" třídě. 

Alternativou by pak mohlo být angažování osobního asistenta, to je ale problematické s ohledem na finanční náročnost (osobní asistence je služba placená, rodiče žáka na ni musí přispívat až 130 korun na hodinu).   

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.    

«   zpět