Kvalifikace

Vytvořeno: 06.08.2022
Dobrý den, mám certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT Pečovatelka o děti od 3 do 15 let. V roce 2013, kdy jsem kurz absolvovala, jsem byla ujištěna, že s tímto kurzem můžu pracovat v mateřské školce jako asistentka. Tehdy mi i ve školce, kde jsem byla na praxi, bylo místo nabízeno. Dnes, kdy chci tuto práci vykonávat, je mi sdělováno v mateřské školce i v dětské skupině, že vyžadují pouze kurz asistent pedagoga, a můj kurz neznají. Prosím můžete mi sdělit, zda s touto mojí rekvalifikací můžu pomáhat s dětmi v mateřské školce nebo dětské skupině (neuvažuji o základní škole). Na certifikátu jsou uvedeny předměty podobné jako u asistenta pedagoga, např. základy pedagogiky či psychologie. Celkový rozsah 160 hodin. Z toho 50 hodin praxe v mateřské škole. Nechci být nezaměstnaná na dávkách jen proto, že dnes je na tuto pozici jiný kurz. Moc ráda bych tuto práci vykonávala. Navíc jsem tehdy do toho investovala mnoho mého času, dovolené i nemalých peněz. Kde se mohu nyní uplatnit? Moc děkuji za nějakou radu

Odpověď:

Dobrý den, 

lituji, ale musím Vás zklamat - co se týká pozice asistentky pedagoga, mají v mateřské škole pravdu. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga jsou stanoveny v § 20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.), podle kterého jsou pro získání kvalifikace na pozici asistenta pedagoga dostačující kurzy "studium pro asistenty pedagoga", "studium pedagogiky" (ve variantě pro asistenty pedagoga), event. kurzy "v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku" (což ale, předpokládám, Vaše studium nebylo).  

Nicméně nemůžu vyloučit, že byste se v dětské skupině uplatnila na jiné (než asistentské) pozici (dětské skupiny patří do rezortu ministerstva sociálních věcí, nemám tedy o jejich fungování přesný přehled) - pro ověření takovéto jiné kvalifikace se obraťte buď na ministerstvo práce a sociálních věcí nebo na instituci, u které jste kurz absolvovala. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět