Dozory AP

Vytvořeno: 12.09.2022
Dobrý den,
můj dotaz směřuje k předmětu dotazu viz shora. Nastoupila jsem do nového zaměstnání na ZŠ jako AP, vedením školy jsou AP nařízeny dozory na chodbách v takovém rozsahu, že AP po ukončení hodiny "dozoruje" na chodbě a hned potom odchází do třídy a zpět se vrací na chodbu a takto se to opakuje 3x až 4x v jediném dni. Svačíme na dozorech a na WC odcházíme v hodině, po dohodě s vyučujícím.
Je tento příkaz v souladu se ZP?
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
S. Hruskova, v.r.

Odpověď:

Dobrý den,

omlouvám se, nemáme v poradně právníka, neumím tedy v odpovědi postihnout všechny detaily podle pracovního práva. Každopádně ale běžnou praxí toto ve školách je. Dohled nad žáky (který podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. spadá do nepřímé pedagogické činnosti) ředitelé běžně zařazují mezi pracovní úkoly asistentů pedagoga, kteří se pak na zajištění dohledu podílí. Obecně doporučujeme, aby se asistenti pedagoga v dohledech s učiteli střídali, faktem ale je, že ředitel v tomto ohledu nemá žádný předpis, kterého by se musel držet, a je proto jen na něm, koho a v jakém rozsahu dohledem pověří. Je samozřejmě potřeba zajistit, aby i asistenti měli možnost přestávky na toaletu a následně přestávky na oběd, to ale ve Vašem případě, zdá se, zajištěné je. Uvedené nastavení práce je tak sice nešťastné, ale v principu asi možné.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět