Suplování asistent - učitel

Vytvořeno: 13.09.2022
Dobrý den, prosím o info. Pokud je ve třídě učitel nemocný a ředitelka určí asistenta za daného učitele suplovat, jak má být tento asistent za suplovanou hodinu placen? Suplovala jsem celý týden. Na dotaz k vedení nám bylo sděleno, že nemáme vysokoškolské vzdělání, tudíž nemůžeme chtít plat pedagoga. Můžeme tedy bez vysokoškokskeho vzdělání vyučovat??? Děkuji za odpověď .

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě je potřeba zmínit, že asistenti pedagoga by za chybějící učitele suplovat opravdu neměli, a to hned ze tří důvodů – nemají na to dostatečnou kvalifikaci, nejsou za to dostatečně placeni a neodpovídá to charakteru jejich profese. Suplování asistentů za chybějící učitele se tak v praxi připouští jen ve výjimečných a mimořádných případech, kdy ředitel prokazatelně nemůže zajistit náhradu v podobě jiného učitele. I v těchto výjimečných případech by ale „suplování“ mělo vypadat tak, že asistent dostane zadanou látku od (jiného) učitele a s žáky pak samostatně pracuje na plnění určených úkolů. Protože se má jednat jen o výjimečné případy, ve kterých navíc má mít asistent zadání od učitele, není ani nikde nijak předepsáno, že by za takové suplování měl asistent dostat nějakou finanční odměnu. V podstatě tedy to, zda asistent dostane za odsuplované hodiny nějakou odměnu nad rámec své běžné mzdy, záleží jen na rozhodnutí ředitele školy a také na možnostech školního rozpočtu (jestli tam ředitel nějaké prostředky na odměny vůbec má).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět