Dozory o přestávkách

Vytvořeno: 17.09.2022
Dobrý den, potřebovala bych vědět, zda je pro pedagogického pracovníka na základní škole stanoven maximální počet žáků, nad kterými může o přestávkách vykonávat dozor. Také, co tento dozor má zahrnovat (např. jen chodby +wc, nebo i třídy). Jestliže učitel dohlíží na chodbách a WC (chlapecké+dívčí), aby se nic nepřihodilo, jak může zároveň nést zodpovědnost za to, co se děje ve třídách, kde si učitelé odejdou trávit žákovskou přestávku do kabinetu s tím, že je tam přece stanovený dozor. Ve třídách se nachází často děti s problémovým chováním, které mohou zneužívat situaci (ubližování, šikana, drobné krádeže, ničení majetku), když vědí, že jsou pravidelně během přestávek ve třídách sami a jen občas tam někdo nakoukne. A to nemluvím o inkluzívních žácích, které mají přiděleného asistenta, ale i ten si odejde trávit žákovskou přestávku pryč. Do jaké míry nese jeden dozorující pedagogický pracovník za to, co se odehraje "za stěnou", kam při dozorování nevidí? Jak může mít jeden pracovník zodpovědnost za cca 60-90 (2-3 třídy) žáků najednou, nacházející se v různých prostorách? Děkuji za odpověď. I.K.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že za žáky zodpovídá škola jako instituce, uvnitř školy nese hlavní zodpovědnost ředitel školy. Pedagogický pracovník, učitel nebo asistent pedagoga, zodpovídá za správné plnění zadaných úkolů, ovšem vždy v rámci možného – žádný asistent ani učitel nemůže zodpovídat současně za všechny žáky v několika různých třídách. Pracovník ustanovený jako dohled na chodbě zodpovídá primárně za pořádek na chodbě, podle potřeby může nárazově do některých tříd nahlédnout a je k dispozici (po ruce) žákům, pro případ potřeby. To, zda asistent pedagoga tráví přestávku dohledem ve třídě (u žáka) nebo na chodbě, záleží na řediteli a učiteli, kteří asistenta pedagoga „úkolují“. Ředitel určitě může zadat i asistentovi výkon dohledů během přestávek (ideálně ale v nějaké omezené, rozumné míře). Pokud je v nějaké třídě výraznější riziko nevhodného chování žáků, je na vedení školy, aby v této třídě zajistilo více intenzivní dohled i o přestávkách (ve výkonu tohoto dohledu se pak mohou střída asistenti a učitelé).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět