Musí vedení školy zřídit AP když je to v doporučení PPP

Vytvořeno: 17.09.2022
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je povinnost ředitele školy zřídit AP, pokud byl doporučen poradenským zařízením. Paní učitelka s žákem problém nemá, vše zvládá bez asistenta (nízký počet žáků ve třídě).
Já jako VP apeluji, že je nutné dodržet doporučení, kolegyně argumentuje, že se jedná o doporučení, nikoliv nařízení. Nikde jsem také nenašla, že ředitel je povinnen zřídit na základě doporučení AP, dočetla jsem se pouze, že ředitel "by měl". Děkuji za Vaší odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu. Poradenské zařízení sice posílá škole „doporučení“, toto doporučení je ale pro školu závazné a řídit se jím musí. Podle § 16 školského zákona (č. 561/2004 Sb., v současném znění) patří asistent pedagoga mezi podpůrná opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, odstavec 1 daného paragrafu pak konstatuje, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami „mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou“ – žák má tedy na podporu asistenta právo a škola má povinnost mu naplnění tohoto práva umožnit. Podle § 16 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.) pak platí, že „podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“. Pokud tedy poradenské zařízení asistenta doporučí, ředitel školy má povinnost udělat maximum proto, aby asistenta co nejrychleji sehnal, a učitel nemůže v dané třídě pomoc asistenta pedagoga odmítnout.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět