Počet asistentů ve třídě

Vytvořeno: 05.11.2022
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, za jakých podmínek může ve třídě působit více asistentů? Případně jak by šlo zařídit, aby v jedné třídě mohlo více asistentů působit?

Měla jsem možnost navštívit při své praxi třídu, ve které je 21 dětí, 1 učitel a 1 asistent. Děti s PO jsou zatím 4, z toho dvě mají nárok na asistenta, avšak dětí, které potřebují podporu, je ve třídě mnohem více. Asistent má však na starost jedno dítě s ADHD, u kterého opravdu musí neustále někdo být a hlídat ho a ostatní nestíhá. Učitel se snaží věnovat všem, ale to složení, které se v této třídě sešlo, je tak různorodé (děti, které nestíhají, ale nemají zatím žádná PO a naopak děti, které potřebují práci navíc, aby se “nenudily”, než ti “pomalejší” dokončí zadané úkoly), že se nemůže každému věnovat tak, jak by bylo třeba. V době mé praxe jsme byli ve třídě 3 a i přesto bylo náročné se všem věnovat tak, jak je třeba.

Chtěla bych se tedy prosím zeptat, jak by se dala tato situace řešit? Je možné do takové třídy získat dalšího asistenta? Případně jak?

Mockrát děkuji za vaši odpověď.

Kateřina Filipová

Odpověď:

Dobrý den,

teoreticky je možné, aby v jedné třídě běžné (ne-speciální) školy působili i dva asistenti pedagoga – podle § 17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) můžou v jedné třídě běžné školy působit současně až tři pedagogičtí pracovníci, tedy jeden učitel a až dva asistenti pedagoga. Aby ale škola získala peníze na druhého asistenta pedagoga, je potřeba, aby jí tohoto asistenta doporučilo školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) – je tedy možné zkusit kontaktovat poradenské zařízení, které má žáky dané třídy v péči, vysvětlit pracovníkům poradenského zařízení situaci ve třídě a požádat je, aby zvážili možnost doporučit některému z žáků ještě druhého asistenta pedagoga (ve smyslu samostatného úvazku, tedy nikoli asistenta pedagoga „sdíleného“).

Jinou možností pak je zřízení pozice školního asistenta, na kterého škola může čerpat peníze z tzv. „šablon“ (zjednodušené projekty EU) – že pak ve třídě byli dva asistenti, jeden asistent pedagoga na doporučení školského poradenského zařízení a druhý školní asistent, placený z projektových peněz.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět