Náplň práce AP v době krátkodobé nepřítomnosti žáka s PO4

Vytvořeno: 09.11.2022
Dobrý den.
Má dcera, studentka 4. ročníku SOŠ, s těžkým zrakovým postižením a DMO má stanoven IVP a PO 4, včetně AP. Až doposud byla v době její krátkodobé nepřítomnosti (např. celodenní návštěva lékaře) AP využívána ve většině předmětů příslušnými vyučujícími k účelu, aby připravila v konkrétních vyučovacích hodinách výukový materiál, případně provedla výpisky a předala je následně dceři. Nyní se změnilo vedení (zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku) a ta požaduje, aby AP byla v době, kdy je dcera nepřítomna, využívána pro jiné účely. Chci se ujistit, zda o náplni práce AP v době krátkodobé nepřítomnosti mé dcery (s PO 4) rozhodují pedagogové, vyučující ve třídě podle rozvrhu v době nepřítomnosti mé dcery, nebo zda může rozhodnout zástupkyně ředitele o náhradní pracovní náplni?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně v praxi platí, že práci zadává asistentovi pedagoga učitel, nadřízeným učitele je ale zástupce ředitele nebo sám ředitel – zástupce nebo ředitel tedy mají mít v náplni práce asistenta pedagoga hlavní slovo. Zároveň ale podle § 16 školského zákona (zákon č. 563/2004 Sb., v současném znění) platí, že asistent pedagoga je v první řadě „podpůrným opatřením“ ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nastavení práce asistenta by tak mělo primárně pomáhat k tomu, aby žák se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě Vaše dcera) měl co nejvyšší podporu (od asistenta, ale i od učitele, když asistent pracuje s jinými žáky třídy). Požadavek na to, aby v době nepřítomnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami asistent pedagoga v nějaké rozumné míře pomáhal zajistit pro tohoto žáka výukové materiály, je tedy úplně legitimní.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět