Odpovídající vzdělání pro pozici asistenta pedagoga

Vytvořeno: 13.11.2022
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, zda osoba, která vystudovala na UK PF studijní obor "vychovatelství pro speciální zařízení" může vykonávat práci pedagogického asistenta ve škole zřízené podle paragrafu 16 odst. 9 Školského zákona (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Mezi státními zkouškami, které dotyčná osoba vykonala, jsou zkoušky z předmětů etopedie a psychopedie. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

ano,  uvedené vzdělání je dostatečné. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle § 20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) a jsou shodné jak pro asistenty pracující ve školách hlavního vzdělávacího proudu, tak i pro asistenty pracující ve školách zřizovaných podle § 16, odstavce 9 školského zákona (speciálních školách). Podle uvedeného paragrafu je pro získání kvalifikace asistenta pedagoga dostatečné mimo jiné i jakékoli vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením, přičemž takovým oborem (s pedagogickým zaměřením) nepochybně je i obor vychovatelství. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.  

«   zpět