asistent pro ukrajinskou třídu

Vytvořeno: 08.01.2023
Dobrý den, mám 1. třídu pouze ukrajinských dětí není tedy možné žádat asistentka z programu MŠMT. Mohu prosit o radu, jak asistenta získat.
Děkuji
S pozdravem Černá

Odpověď:

Dobrý den,

asistenta pedagoga do takové třídy můžete získat „klasickou“ cestou – tedy na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Takové doporučení je ovšem podmíněno diagnostikou vybraného žáka v PPP, na Vašem místě bych tedy: 1) Vytipoval některého z žáků, u kterého jsou speciální vzdělávací potřeby (včetně těch vyplývajících z neznalosti českého jazyka) výrazné a kde je zároveň možnost domluvit se zákonným zástupcem návštěvu PPP + pomohl bych zákonnému zástupci žáka s objednáním do PPP. 2) Kontaktoval bych PPP, popsal bych jim situaci ve třídě a požádal je, zda by při vyšetření onoho objednaného žáka nezvážili možnost doporučení asistenta pedagoga.

Alternativní možností je pak získání školního asistenta nebo dvojjazyčného asistenta ze „šablon“ (v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.

«   zpět