Dotaz

Vytvořeno: 11.01.2023
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi třídní učitelka může nakázat, abych za ni byla vyučující hodinu se třídou sama (připravila materiály, které děti vypracovávaly). Ona ve škole nebyla (tvdila, že je to dozor). Nicméně já mám v tuto hodinu stanovenou jinou práci (stanoveno SPC) se žákem s IVP mimo třídu. Děkuji P.T.

Odpověď:

Dobrý den, 

toto je složité téma. Určitě platí, že asistent pedagoga může být s žáky sám - stejně jako učitel i asistent má zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Spornou otázkou je, nakolik může být asistent s celou třídou sám ve vyučování, v době, kdy by měla probíhat výuka pod vedením kvalifikovaného učitele - toto by se správně stávat nemělo, v praxi se proto takové řešení situace připouští jen ve výjimečných případech (když ředitel prokazatelně nemůže zastoupit chybějícího učitele jiným učitelem).

Obecně platí, že o náplni práce asistenta pedagoga rozhoduje ředitel školy - pokud tedy učitel se souhlasem ředitele pověří asistenta nějakou prací, je takový postup v pořádku. To, aby asistent byl pověřen prací s celou třídou v době, kdy by se měl individuálně věnovat žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, by se ale opravu mělo stávat jen zcela výjimečně a pouze v situacích, kdy lepší řešení nebylo možné. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.  

«   zpět