Pedagogický deník

Vytvořeno: 15.01.2023
Dobrý den,
vedu si pedagogický deník o žákovi. Zapisuji si tam hlavně jeho chování, abych následně mohla informovat rodiče. Nyní nám pan zástupce dal exel tabulku, do které máme každý den zapisovat jak se dítě chovalo. Zda bylo v normě, nebo byli nějaké výkyvy popřípadě uvést jaké, jaké byli incidenty. Pokud by mi prý nestačil řádek v exelu, tak mám ty zprávy co si píši dodávat jako přílohu.
Je možné, abych takovou tabulku vyplňovala a dokládala incidenty psané na papíru? Pedagogický deník když byla u nás inspekce tak ani neotevřeli, že na to nemají právo nahlížet. Tak je možné psát vedení nějakou takovou tabulku? Nerada bych se dostala do rozporu s něčím co se nesmí sdělovat.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, 

podle školského zákona jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy - tedy učitelé, asistenti i vedení školy - vázáni mlčenlivostí ve vztahu k citlivým informacím o žácích, s vedením školy si tak můžete vyměňovat jakékoli informace o žákovi. Forma záznamu informací o žákovi není pro asistenty nikde a nijak závazně stanovena, záleží tedy jen na vedení školy, jaké informace a v jakém formátu po Vás chtějí. Pokud by Vám nevyhovovala forma záznamu, kterou po Vás zástupce ředitele žádá, je jen na dohodě mezi Vámi a zástupcem ředitele, jak se na jiné formě zápisu domluvíte. Inspekce podobné zápisy kontrolovat nemusí, protože tyto zápisy nepatří do povinné dokumentace, kterou by si škola musela vést (tedy pokud vedení zápisů není doporučeno školským poradenským zařízením). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.


«   zpět