učební plán

Vytvořeno: 18.01.2023
Dobrý den,

dostala jsem za úkol sestavit učební plán pro 2. pololetí pro žákyni 9.ročníku. Dívka má VD, asistuji u ní 4 měsíce. Běhěm hodin si zapisuji probírané učivo, dohledávám další materiály k lepšímu pochopení učiva, ale plán jsem ještě nesestavovala. Moc děkuji za radu a přeji hezký den.

S pozdravem

Šťastná Marta

Odpověď:

Dobrý den, 

na to, abyste pro žákyni mohla sestavit individuální vzdělávací plán (IVP - předpokládám, že tento plán máte na mysli, když zmiňujete "učební plán"), potřebujete znát: 1) Aktuální stav znalostí žákyně. 2) Doporučení ze školského poradenského zařízení, které dívka navštěvuje. 3) Postup, jak se IVP sestavuje a co by měl obsahovat. 4) Školní vzdělávací program, ze kterého by měl IVP vycházet. ... I kdybyste "1)" a "2)" znala, a s "3)" by Vám třeba pomohl nějaký školní speciální pedagog nebo výchovná poradkyně, "4)" jako asistentka znát nebudete - to totiž není Vaše starost, školní vzdělávací program má znát učitel. 

Primárně bych Vám tedy doporučoval, abyste tento úkol (sestavit pro žákyni IVP) odmítla - tyto plány mají sestavovat učitelé, s podporou školních poradenských pracovníků (speciálního pedagoga nebo výchovného poradce). Asistent může učiteli s IVP dílčím způsobem pomoci, nikdy by ale asistent neměl být hlavním tvůrcem IVP, na to totiž nemá potřebné kompetence a nepatří to ani mezi jeho povinnosti.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec, 

Nová škola o.p.s.  

«   zpět