Skola v prirode

Vytvořeno: 19.01.2023
Dobrý den,
Můžu jet na švp jako další člen, dozor, dohled, i když chlapec ke kterému jsem pridelena na švp nejede?

Odpověď:

Dobrý den, 

obecně platí, že asistenti pedagoga se škol v přírodě běžně účastní a formálně tomu obvykle nic nebrání. Pokud jste ale v běžné (ne-speciální) škole zaměstnána jako asistentka pedagoga - tedy jako podpůrné opatření ve vzdělávání nějakého konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - a daný žák (ke kterému jste doporučena) na akci nejede, byla by Vaše účast na této akci těžko zdůvodnitelná. Jinak řečeno, je-li Vaše pozice asistentky ve škole zřízena jako podpůrné opatření ve vzdělávání konkrétního žáka, jaký smysl by měla Vaše účast na akci, které se tento neúčastní? Smysl by to pak dávalo snad jen v případě, ve kterém by škola musela zajistit doprovod na akci a k dispozici by měla jen Vás nebo učitelku Vaší třídy - tím, že Vy byste se akce zúčastnila, pomohla byste v tom, že učitelka Vaší třídy se účastnit nemusela a mohla by dále učit ve třídě, tzn., mohla by se dále věnovat i výuce žáka, ke kterému jste doporučena. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.   

«   zpět