Dva asistenti pedagoga v jedné tříde

Vytvořeno: 23.02.2023
Dobrý den,
jsme 3 třídy a v každé je 1 AP. Příští rok má dojít ke sloučení tříd do dvou. Mohou být dva AP v jedné třídě, když jedno doporučení je psáno z SPC - autista, druhé doporučení je vydáno PPP - porucha učení a ADHD.
Jsou nově vydaná doporučení na 6 třídu kdy každé toto dítě má psaného AP. Je tedy možné sloučit třídy a mohou fungovat 2 AP?
Děkuji moc

Odpověď:

Dobrý den, 

v praxi sice platí, že jde-li o žáky v jedné třídě, školská poradenská zařízení (PPP nebo SPC) zpravidla doporučují jen jednoho asistenta pedagoga (tzv. "sdíleného" mezi více žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), zároveň ale teoreticky nic nebrání tomu, aby v jedné třídě byli asistenti pedagoga i dva. Podle § 17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) mohou v jedné třídě "vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci" - tedy klidně jeden učitel a dva asistenti pedagoga. Není ovšem vyloučené, že při vydávání nových doporučení (po ukončení platnosti doporučení stávajících) Vám po sloučení tříd poradenská zařízení doporučí nově do sloučené třídy už jen jednoho asistenta sdíleného (zároveň to ale není ani jisté - záleží na rozhodnutí poradenských zařízení). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.      

«   zpět