asistent pedagoga

Vytvořeno: 24.02.2023
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby asistent pedagoga po čtyřech měsících působení v jedné třídě byl přidělen do třídy jiné a následně po dalších dvou měsících zase změnil třídu. Důvod - aby si asistenti zvykali na jiné žáky.
Druhý dotaz: zda může být asistent pedagoga půlený do dvou tříd.
Zda je asistent pedagoga přidělen ke konkrétnímu žákovi ve třídě, nebo k učiteli dané třídy. Předem děkuji za odpověď Kubíčková

Odpověď:

Dobrý den,

hodně záleží i na konkrétních okolnostech. V základním principu ale platí, že v běžných (ne-speciálních) školách je asistent pedagoga vedený jako podpůrné opatření ve vzdělávání konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - asistent je tak v první řadě podporou učitele (odtud název profese - asistent pedagoga), kterému pomáhá jak s oním konkrétním žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i s ostatními žáky ve třídě (tak, aby sám učitel měl díky této pomoci na žáka se speciálními potřebami více času). K Vaši dotazům:

1) Ano, teoreticky to možné je. Pokud má ředitel více doporučených asistentských úvazků k různým žákům v různých třídách a pokud asistenti nemají v pracovní náplni stanovenou podporu v jedné konkrétní třídě, je možné je střídat. Z mnoha důvodů (mj. nemají možnost se "sehrát" s učitelem ani s žáky) mi to ale nepřipadá jako vhodný postup.

2) Podle doporučení školského poradenského zařízení je úvazek asistenta vázán vždy na konkrétní třídu, ve které je žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ale poradna doporučí řekněme dva úvazky po 10 hodinách týdně do dvou různých tříd, je možné tyto úvazky spojit a zaměstnat asistenta pedagoga, který bude poskytovat podporu střídavě v obou třídách.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

   

«   zpět