Asistence

Vytvořeno: 02.03.2023
Dobrý den,
pracuji jako asistent ve třetí třídě u dítěte s PAS. Ve stejné třídě je druhý žák s PO3, který je skoro nevidomý a měl svoji AP. Asistentku ředitel školy propustil. Byla u něj od první třídy. A teď nastala situace, že pan ředitel nechce vzít novou asistentku a chce mi žáka přidělit. I v doporučení z poradny má napsáno, že potřebuje asistentku jen pro sebe. Má na to právo? Opravdu je to velmi náročné se u tohoto dítěte věnovat ostatním dětem, v podstatě nemožné.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, 

pochopitelně neznám podrobnější okolnosti Vaší situace, pokud ale mám usuzovat z údajů, které uvádíte v dotazu, pak postup navrhovaný ředitelem Vaší školy v pořádku není. Podle § 16 školského zákona mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami právo na to, aby jim škola zajistila potřebná podpůrná opatření. Pokud tedy poradenská zařízení doporučila do Vaší třídy dvě různá podpůrná opatření v podobě asistentů pedagoga (tj. v doporučeních jsou dva samostatní asistenti, nejde o doporučení na asistenta pedagoga "sdíleného"), škola má na základě těchto doporučení udělat maximum pro to, aby v dané třídě dva asistenta zaměstnala. Doporučení poradenských zařízení jsou pro ředitele závazná a musí se jimi řídit, samovolně je nemůže nijak upravovat nebo měnit.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.


«   zpět