Vzdělání AP

Vytvořeno: 02.03.2023
Dobrý den.
Stačí pro výkon AP maturitní zkouška z oboru sociálněprávní činnosti + kurz Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost? Děkuji Burešová, MŠ Plzeň

Odpověď:

Dobrý den, 

obecně lze říci, že ne - tato kvalifikace zpravidla nestačí. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle § 20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.), podle kterého je maturitní vzdělání samo o sobě dostatečné pouze za předpodkladu, že jde o vzdělání v pedagogickém oboru, jinak je potřeba pedagogickou kvalifikaci si doplnit. Kurz "studium pedagogiky" sice slouží k doplnění potřebné kvalifikace, ale pouze ve variantě, které je určena asistentům pedagoga... A zatímco variantu kurzu určená pro asistenty pedagoga má min. 80 hodin studia, Vámi uváděná varianta kurzu pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost má pouze 40 hodin studia. 

Trochu paradoxně jedinou výjimkou, kdy by uvedený kurz mohl být vnímán jako dostatečný, by bylo v případě, že tento kurz probíhal v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole - zákon totiž mezi možnými variantami, jak získat kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, uvádí, že za uznatelnou lze považovat také kvalifikaci získanou studiem v jakémkoli kurzu, který probíhá v rámci CŽV na VŠ a má pedagogické zaměření.  

Zájemce s uvedenou kvalifikací můžete ale vždy přijmout jako nekvalifikovaného (podle § 22, odstavce 7 zákona, za předpokladu, že se Vám na dané místo nehlásí nikdo kvalifikovanější), s tím, že si potřebnou kvalifikaci zájemce později doplní. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.  

«   zpět