AP napsán na žádost školy na 20hodin, ale dítě má povinnou školní docházku 25 hodin.

Vytvořeno: 02.03.2023
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Syn je ve 4. třídě a má nastoupit do 5. třídy Má psáno AP na výuku i přestávky i mimoškolní aktivity pořádané školou. AP byl zatím, především na žádost školy , napsán na 20 hodin a to již nyní nepokryje rozvrh povinné školní docházky pro čtvrté ročníky. Syn tedy na některé předměty nechodí a hlavně škola chce, aby každý čtvrtek byl doma, že tento den má AP jinou práci. Škola zneužívá , toho že je možnost relaxačního dne od SPC. V podstatě i když je syn v pořádku odmítá, jeho docházku 1 den v týdnu s tím, že AP má 18 hodin přímé práce a to již v průběhu 4 dnů naplní. Osoba AP funguje ve škole ještě jako uklízečka + školnice. Chci v dalším roce navýšit hodiny AP , aby syn mohl chodit na všechny předměty jako ostatní děti, ale již teď mi bylo řečeno paní ředitelkou, že nedostane na AP více peněz ( stát šetří) a tak vyšší úvazek nechce. Může můj syn do školy na všechny hodiny a každý den, jako ostatní děti i když asistent svým úvazkem nepokryje všechny hodiny rozvrhu?
Dále nyní aktuálně řeším povinný plavecký výcvik v rámci školní docházky. Má povinnost AP jít s dítětem přímo do bazénu, aby se mu individuálně věnoval?
Škola chce, abychom do bazénu šli já nebo otec dítěte.
Můžete mi poradit, kde najdu zákon o financování AP pro rok 2023/2024 ?

Děkuji velmi za odpovědi.
Houdková

Odpověď:

Dobrý den, 

financování asistentů pedagoga v běžných (ne-speciálních) školách se dlouhodobě řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Podle této vyhlášky záleží výše úvazku asistenta pedagoga čistě jen na doporučení školského poradenského zařízení - ve Vašem případě SPC. Škola má povinnost zaměstnat asistenta pedagoga na tak vysoký úvazek, jaký SPC doporučí. Zároveň škola vždy dostává od státu peníze na plat asistenta pedagoga v takové výši, jaká odpovídá úvazku doporučenému ze SPC. Jinak řečeno - pokud SPC doporučí škole vyšší úvazek asistenta pedagoga, škola dostane na tento vyšší úvazek od státu peníze, a tedy by nic nemělo bránit tomu, aby škola asistenta na vyšší úvazek zaměstnala. 

Je zcela nemyslitelné, aby škola bránila Vašemu synovi v pravidelné školní docházce (pokud tomu tedy nebrání nějaké vážné zdravotní nebo jiné důvody - nízký úvazek asistenta zde ale oprávněným důvodem rozhodně není). Základní vzdělávání je povinné a žáci se ho musí účastnit. Tento přístup školy bych na Vašem místě určitě řešil s pracovníky SPC, kteří Vaši situaci dobře znají. Pokud je výuka plavání součástí školního vzdělávání, je na škole, aby zajistila Vašemu synovi možnost účasti nebo jinou náhradní výuku ve škole. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.    

«   zpět