počet asistentů pedagoga na počet svp žáků

Vytvořeno: 10.03.2023
Dobrý den, chtěla jsem se Vás tímto prostřednictvím zeptat. Dělám prvním rokem výchovného poradce na střední škole. Vzhledem k tomu, že se nám opravdu hromadí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, potřebovala bych vědět. Jak je to s asistenty pedagoga, když mám ve třídě více než 5 někde i 8 žáků se SVP v každém ročníku na jedné škole, eventuálně jestli máte nějaký kontakt na instituci, která by mi odpověděla.
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, 

systém "přidělování" asistentů pedagoga do tříd běžných (ne-speciálních) škol se v současnosti řídí podle § 16 školského zákona a podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) - podle těchto dokumentů asistent pedagoga představuje "podpůrné opatření" ve vzdělávání nějakého konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž realizace tohoto podpůrného opatření je podmíněná doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Zjednodušeně řečeno, chcete-li v nějaké třídě zřídit pozici asistenta pedagoga (a získat od státu dotaci na asistentův plat), potřebujete, aby Vám asistenta pedagoga jako podpůrné opatření k některému z přítomných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučilo školské poradenské zařízení. Na Vašem místě bych se tedy první podíval, u kterého žáka v dané třídě jsou speciální vzdělávací potřeby nejzávažnější (event. kterému žákovi brzy vyprší platnost doporučení a tedy bude muset navštívit poradenské zařízení), a následně bych kontaktoval poradenské zařízení, které má tohoto žáka v péči, s dotazem, zda by (i s ohledem na celkovou situaci v dané třídě) nezvážili možnost doporučit žákovi podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.    

«   zpět