Kvalifikace sociální pracovník

Vytvořeno: 17.05.2023
Dobrý den,

Uvádíte, že VŠ v oboru speciální pedagogika je pro pozici sociálního pracovníka dostatečná - viz zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 110, odstavec 4.
Mám tomu rozumět, že jeho absolvováním jsem kvalifikovaný sociální pracovník? Chtěla bych zahájit studium a u tohoto oboru se mi líbí, že je s pedagogickým zaměřením.
Slyšela jsem, že obor speciální pedagog je na seznamu oborů, které tuto kvalifikaci sociálního pracovníka splňovat nebudou??

Děkuji za odpověď!
Mgr. Romana Kolková

Odpověď:

Dobrý den, 

aktuální verze zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) skutečně v § 110 uvádí, že pro získání odborné způsobilosti pro výkon profese sociálního pracovníka je dostatečné  "vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku" - tedy ano, ukončením studia speciální pedagogiky byste získala i kvalifikaci na pozici sociálního pracovníka. 

To je ale současná verze zákona a nikdo nemůže vyloučit, že v budoucnu může dojít k nějakým úpravám. Pokud byste tedy vysloveně usilovala o kvalifikaci sociálního pracovníka, bylo by asi jistější studium přímo v oboru sociální práce. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s. 

«   zpět