AS pedagoga a dlouhodobě nemocné dítě s PO

Vytvořeno: 17.05.2023
Dobrý den,

máme ve škole na I. stupni AS pedagoga na 30 hodin/týden u chlapce s vážným onemocněním ledvin - letos transplantace. Můžeme tuto AS využívat k podpoře ostatních dětí s PO v téže třídě, v době dlouhodobé nepřítomnosti dítěte, ke kterému je primárně přidělena? Je někde nějaké časové omezení???
Děkuji D. S.

Odpověď:

Dobrý den, 

podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga může škola využívat do doby, než skončí platnost doporučení ze školského poradenského zařízení, nebo do doby, než žák přestane být žákem školy. I u dlouhodobě nemocného žáka tedy platí, že dokud platí doporučení z poradenského zařízení a dokud žák zůstává žákem školy, může škola asistenta pedagoga využívat. Žádné další časové omezení v tomto ohledu neexistuje.  

Během nepřítomnosti žáka ve škole je vhodné práci asistenta pedagoga zaměřit na: 1) Podporu vzdělávání chybějícího žáka. AP může například doručit učitelem zadané pracovní materiály do rodiny žáka, aktivně se věnovat komunikaci se zákonnými zástupci žáka (za účelem přenosu učiva ze školy), případně se může také spojit s žákem online a procvičovat probranou látku. Tato podpora chybějícího žáka by měla být prioritou. 2) V čase, kdy asistent není využitý na podporu chybějícího žáka, je možné (a vhodné) využívat asistenta pedagoga na podporu ostatních žáků ve třídě. V ideálním případě by pak tato podpora u ostatních žáků měla vést k tomu, že učitel (díky této pomoci AP) alespoň občas sám získá prostor na přípravu učiva pro chybějícího žáka nebo na komunikaci (telefonicky, online) s tímto žákem. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec, 

Nová škola, o.p.s.  

«   zpět