Asistent pedagoga

Vytvořeno: 17.05.2023
Dobrý den,

mám ve třídě AP, je přidělen k žákovi, který chodil dva a pul roku do ŠD. Nyní už půlroku nechodí a nebude chodit ani příští rok. Takže bude ve škole pouze 25 hodin týdně. AP má úvazek 40 hodin, ale neplní je už teď.
Je potřeba kontaktovat SPC, aby byl úvazek AP upraven? Nebo je na vedení školy, jak hodiny AP využije?
Děkuji za odpověď. Petra

Odpověď:

Dobrý den, 

toto je složitá otázka - na jedné straně by úprava počtu doporučených hodin byla vhodná, na druhé straně ale taková úprava může negativně zasáhnout úvazek a tedy i plat asistenta pedagoga. Obecně bych na Vašem místě určitě vycházel z délky platnosti doporučení ze SPC - to je pro Vás závazné. Pokud SPC doporučilo celý úvazek asistenta pedagoga bez nějaké konkrétní specifikace, že by část úvazku musela být využívána v ŠD, je nastavení činností v úvazku výhradně v kompetenci školy, asistenta pedagoga tak lze v době mimo vyučování využít třeba na doučování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (nebo skupiny žáků, ve které je tento žák přítomen) nebo na pomoc se zájmovými aktivitami, kterých se žák účastní. Současně se změnou nastavení práce asistenta pedagoga by ale bylo vhodné, aby vedení školy zjistilo, nakolik by pro asistenta pedagoga bylo výhledově akceptovatelné snížení úvazku, a zároveň aby škola (asi někdo z poradenských pracovníků - školní speciální pedagožka nebo výchovná poradkyně) zkonzultovala změnu nastavení práce asistenta pedagoga se SPC.

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec, 

Nová škola, o.p.s.      

«   zpět