Studium pro asistenty pedagoga

Vytvořeno: 11.09.2023
Dobrý den.
Jaká je minimální úroveň znalosti českého jazyka pro absolvování kurzu asistent pedagoga?

Odpověď:

Dobrý den, 

pro zapojení do kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga není žádná oficiální minimální úroveň českého jazyka stanovena - každá organizace, která takový kurz nabízí, si požadavky na minimální znalost českého jazyka může stanovit sama. Obecně se ale předpokládá, že student zvládá český jazyk na úrovni, která mu umožní, aby porozuměl veškeré výuce. 

Pro samotné získání pozice asistenta pedagoga ve škole je pak minimální úroveň znalosti jazyka stanovena zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., v současném znění, § 4) - asistent, který nemá vystudovanou žádnou školu v ČR, by měl složit zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět