Asistent pedagoga ve školní družině

Vytvořeno: 14.09.2023
Dobrý den.
Může být dítě (s podpůrným opatřením asistent pedagoga) ve školní družině časově omezováno jen na dobu, kdy je přítomna asistentka pedagoga? Pracovní doba asistenta končí například ve 14 hodin, ale zákonní zástupci potřebují nechat dítě v družině déle.
Za odpověď děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, 

předně se omlouvám, v poradně nemáme právníka, z právního pohledu tedy prosím berte mou odpověď jen jako laickou. 

Pokud není docházka žáka do školní družiny upravena nějakou konkrétní dohodou mezi zákonnými zástupce a školou, pak platí, že žák má nárok docházet do školní družiny v rozsahu docházky tak, jak byl do družiny přijat. Případná (ne)přítomnost asistenta pedagoga na možnost být v družině formálně nemá vliv. Je to jako ve vyučování - škola také nemůže žákovi odepřít přítomnost ve výuce s odkazem na to, že není přítomna asistentka pedagoga. Stejně jako u školní docházky i ve vzdělávání žáka ve školní družině tedy platí, že pokud škola žáka do družiny přijme a žák plní podmínky docházky do družiny, pak má žák nárok účastnit se vzdělávání v družině bez ohledu na to, zda asistentka je či není přítomna (je povinností školy, aby podmínky pro vzdělávání žáka v družině zajistila). Mimo formální pravidla je ale samozřejmě vždy žádoucí i taková rozumná dohoda mezi školou a zákonnými zástupci, která ve školní družině umožní smysluplné a bezpečné vzdělávání pro všechny přítomné žáky. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.


«   zpět