Nový úvazek pro AP ve šk.roce 2023/24

Vytvořeno: 14.09.2023
Dobrý den, pracuji jako AP 15 let v ZŠ speciální a chtěla bych vědět, kde se v jakém - novém zákoně/ nařízení dočtu o tom, že AP od nového šk.roku 23/24, již nemohou vykonávat navíc mimo vyučování službu/pomoc vychovatelům na internatě, kde dosud vypomáhali. A dále, že na 2 AP je práce v družině omezena na 15 hodin? Z těchto důvodů nastává situace, že AP se od září 2023 brutálně snížily úvazky a přesto i tak chodí na náš internát pomáhat vychovatelům s postiženými dětmi zadarmo. Já mám na starosti nemluvící dítě s PAS a také mně byl úvazek z plného upraven směrem dolů, aby to bylo spravedlivé. Díky tomu u mně ovšem nastává jiná situace, kdy dítě s PAS po skončení jeho vyučovacich hodin ihned přebíram ve 11.45 hodin, ale oficiálně dle nové smlouvy ho mám v družině po 3 dny v týdnu vždy až od 13.00 do 16.00. Dříve jsem na tyto hodiny plynule navazovala a samozrejmě jsem je měla ve smlouvě ošetřeny a také zaplaceny. Kdo ponese zodpovědnost za dítě po dobu, kdy ho sice fyzicky budu nucena mít na starost já, ale oficiálně dle nové smlouvy až o 1h a čtvrt později? Může to po mně vůbec vedení školy chtít? Doslechla jsem se, že ostatní AP si práci zdarma na internaté údajně vykáží do odměn. Oni ale na internát chodí dobrovolně zdarma, ovšem já to budu asi vykonávat neoficiálním příkazem, neboť se o dítě nebude mít zřejmě nikdo jiný možnost a ani zájem starat. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

o žádném nařízení, které by nově upravovalo možnost zapojení asistentů pedagoga do práce na domově mládeže (internátu), bohužel nevím. Je otázka, zda tato úprava nevyplývá spíše ze změny podmínek přímo ve Vašem zařízení (než že by byla způsobena obecně závaznými předpisy).

K situaci asistentů pedagoga pracujících ve školní družině v ZŠ speciální se vztahuje vyhláška č. 74/2005 Sb. která v § 10 (odstavec 12) konstatuje, že v takovéto družině "maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 15 hodin na 1 oddělení"; pokud ředitel chce asistenta v družině zaměstnat na více než 15 hodin týdně, musí mu hodiny navíc zaplatit z jiných zdrojů... Tato úprava vznikla ve vyhlášce novelizací platnou od ledna 2020, nejde tedy o žádnou novinku.

Co se týká dohledu nad žáky a související odpovědnosti, platí dvě důležité věci: 1) Nikdo po Vás nemůže oficiálně vyžadovat, abyste pravidelně vykonávala práci mimo pracovní dobu. 2) Škola má povinnost zajistit v době výuky (včetně pobytu v družině nebo na školním internátu) dohled nad žáky vykonávaný pověřenou osobou v pracovní době této osoby; pokud by v době výuky nebyl u žáků nikdo, kdo by měl oficiálně pracovní dobu, znamenalo by to, že nad žáky nikdo nedohlíží a že za ně nikdo nenese zodpovědnost, což je nemyslitelné.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět