Práce asistenta pedagoga

Vytvořeno: 16.04.2021
Dobrý den,
máme ve škole asistentku pedagoga se vzděláním - střední s výučním listem a kurz asistenta pedagoga. Může tato asistentka v současné době rotační výuky vykonávat dozor ve školním klubu(družině) u děti(žáků) pracovníků IZS při jejich distanční výuce ve škole(tj. v týdnu, kdy nemají prezenční výuku)?
Děkuji za odpověď.
Luděk Možíš

Odpověď:

Dobrý den, 

pravděpodobně ano, byť jednoznačná odpověď na toto asi neexistuje. Obecně platí, že asistent pedagoga může vykonávat i dohled nad žáky - v tom tedy problém není. Zároveň je ale pravda, že asistent pedagoga by ve své činnosti měl pracovat "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka" (§5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.), k práci s žáky by tedy měl dostávat zadání od učitele. Navíc, dohled patří do nepřímé pedagogické činnosti (§3 vyhlášky č. 263/2007 Sb.) a asistent pedagoga má na nepřímou pedagogickou činnost vymezených zpravidla pouze 10 % z úvazku (viz https://www.asistentpedagoga.cz/asistent-pedagoga/zakony-vyhlasky/prima-neprima-cinnost-asistenta-pedagoga). A to nemluvím o tom, že v běžné škole je asistent pedagoga podpůrným opatřením ve vzdělávání konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona), a tedy by měl poskytovat podporu pouze v té třídě, ve které je vzděláván žák, k němuž byl asistent pedagog doporučen. Tedy obecně řečeno - je to složité... v řadě škol ale nyní asistenti vedle podpory "svých" žáků a učitelů pomáhají i se zajištěním výuky v jiných třídách, současná opatření ve školách totiž mnohdy nelze zvládnout jinak. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola o.p.s.   

«   zpět